2016

3xM - Młodzi Mają Media

W filmie młodzi ludzie opowiadają o swoich emocjach, wrażeniach, doświadczeniach. Podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego tworzyli Gazetę Festiwalową, która ukazywała się codziennie od 22. do 29. października 2016 r. w ramach warsztatów dziennikarskich "3xM - Młodzi Mają Media".