Podsumowanie

W filmie młodzi ludzie opowiadają o swoich emocjach, wrażeniach, doświadczeniach z warsztatów, które odbyły się we wrześniu i październiku 2022 roku podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego we współpracy z: Teatrem Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Pracownią Nowych Mediów przy MOK Amfiteatr, Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu, VII Liceum Ogólnokształcącym i. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Podsumowanie uczestników

Redakcja Festiwalowej